Széchenyi 2020 - Befektetés a jövőbe

Kedvezményezett neve: ASM SECURITY Kft.

Készletbeszerzések és működési költségek finanszírozása

GINOP-8.3.5-18/B

A kölcsön összege:

149 000 000 Ft


A projekt tartalmának bemutatása

Cégünk, az ASM Security Kft. sikeresen pályázott a GINOP-8.3.5-18/B azonosító jelű „Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése” célú Hitelprogram pályázati konstrukcióra.

A projekt keretében az ASM Security Kft. készletbeszerzéseinek és működési költségeinek finanszírozására került sor a pályázati hitelből.


Kedvezményezett neve: ASM SECURITY BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT.
plakát

Egyedi és címzett biztonsági világítási rendszerek gyártástechnológiai kapacitásfejlesztése az ASM Security Kft.-nél

GINOP-1.2.10-19-2019-00051

A támogatás összege:

40 000 000 Ft


A projekt tartalma

A projekt keretében beszerzésre került 1 db AI-606 Inline THT beültető berendezés és 1 db Robotos teszt automatizálási cella.

A beültető berendezés alkalmas THT alkatrészek automatikus beültetésére. A cella tartalaz egy Epson robotot, amely az alkatrészadagolók és a munkaterület között X, Y és Z irányú mozgatással eljuttatja és beülteti az alkatrészeket a nyomtatott áramköri kártyán található megfelelő pozícióba. A berendezést belső szállítószalag pálya köti össze az előtte és utána található gyártóberendezéssel. A berendezéshez sokféle adagoló eszköz csatlakoztatható, az alkatrészek csomagolásának és kiszerelésének különbözőségének megfelelően. A beültetést végző robot egyedi kialakítású alkatrész megfogókkal érkezik, melyeket a gyártó saját maga fejleszt, gyárt és tesztel kiszállítás előtt.

A robotos teszt automatizálási cella alkalmas egyedi gyártású termékek kezelésére, különböző pozíciókba helyezve a termékeket eltérő technológiai folyamatlépések végezhetők el. A cella központi eleme a 4 tengelyes Epson LS-6 típusú robot, amely X, Y és Z irányba történő mozgatásra, valamint forgatásra is képes. Funkcionálisan a robot a cellába érkező nyomtatott áramköri kártyát a felvételi pozícióból felveszi és az első teszt befogóba helyezi. Pozícionálás után a vevő által biztosított teszt berendezés elvégzi a megfelelő lépéseket, majd az eredménytől függően a robot vagy a selejt tárolóba, vagy pedig a második befogóba helyezi a terméket. A tesztelés 3 lépésből áll így a 2. és 3. tesztelés után is hasonló a robot tevékenysége. Az utolsó mozgatás a kiadagoló szállítószalagra történik.

A beruházással termelőeszközeink korszerűsítésének és új kapacitások kiépítésének újabb lépése valósulhatott meg.

A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.


Támogató megnevezése:

PénzügyminisztériumMegvalósítás helye:

5000 Szolnok, belterület 21804.A projekt megvalósítási időszaka:

2020. július 01. - 2020. december 17.


A projekt azonosítószáma

GINOP-1.2.10-19-2019-00051


Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!


Kedvezményezett neve: ASM SECURITY BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT.

RF alapú biztonsági világítási rendszer kifejlesztése az ASM Security Kft.-nél

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-00536

A támogatás összege:

57 552 286 Ft

A támogatás mértéke:

46.6%


A projekt tartalma

A jelen projekt keretében egy 868 MHz alapon futó rádiófrekvencia (RF) alapú biztonsági világítási rendszer kerül kifejlesztésre, mely lehetővé teszi a jelentős árnyékolással bíró épületekben (pl. műemlék épületek) a bontás és kábelezés nélküli biztonsági világítási rendszerek telepítését.

A fejlesztés döntő része közvetlen elektronikai jellegű, vagyis alapvetően a NYÁK lapok elkészítése, elektronikai és rádiófrekvenciás részegységek kifejlesztése és integrálása a fő feladat.

A rendszer 868MHz frekvenciasávon működő transceiverek felhasználásával lett kialakítva, amely a 2.4GHz-es sávhoz képest nagyobb távolságok áthidalását teszi lehetővé. A mérési eredmények alapján rálátással 300-400m, egy fal esetén 50 méteres, többnél néhány tízméteres távolság vált lehetővé ezáltal két eszköz között. Az eszközök az üzeneteket hatókörön belüli minimális számú eszközön keresztül juttatják el egymásnak (központ és a végpontok között) a késleltetési idő csökkentése és a rádiófrekvenciás tér minimális terhelésének érdekében. A biztonságos működéshez a végpont és a központ között mátrix alapú kommunikáció került kialakításra, amennyiben az egyik eszköz kiesne, mint átviteli pont (pl. eszköz vagy akkumulátor hiba esetén) , helyét egy másik eszköz veszi át új útvonalat szervezve az üzenet célzott készüléke felé. Az eszközök rendszeres öntesztje biztosítja a korai hibajelzést és a minimális karbantartási igényt.
A rendszer több központtal bővíthető, a központok saját tartománnyal rendelkeznek, a hozzájuk tartozó eszközök még a lefedési tartomány átfedése esetén sem zavarják egymást. Mindezek alapján az új rendszer sikeresen alkalmazható mindazon épületekben, ahol a biztonsági rendszerhez nem építhető ki új egyedi kábelezés, így az új rendszer ezeknél költséghatékonyan építhető ki minimális építészeti átalakításokkal és a karbantartási költségek is alacsonyan tarthatóak.

A projekt keretében beszerzésre került egy AI-606 Inline típusú, robotizált THT alkatrész beültető munkaállomás.


A projekt tényleges befejezési dátuma

2020. június 29.


A projekt azonosítószáma

GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2018-0053


Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!


Kedvezményezett neve: ASM SECURITY Kft.

Rugalmas munkaszervezeti átalakítások az ASM Security Kft.-nél

GINOP-5.3.2-16-2016-00489

A támogatás összege:12 579 370

12 579 370 Ft

A támogatás mértéke:

100%


A projekt tartalmának bemutatása

A GINOP-5.3.1 keretében történt átvilágítás során 18 munkatársat (15 különböző típusú munkakörben) vizsgáltunk meg. Az átvilágítás eredményeként megállapítottuk, hogy:
• 15 munkatárs (12 különböző típusú munkakör) estében van lehetőség valamilyen rugalmas munkavégzési formában való foglakoztatásra, annak érdekében, hogy az egyéni élethelyzetekből adódó igényekhez jobban lehessen alkalmazkodni.
• Három új munkatárs felvétele javasolt
Projekt szakmai megvalósításában közreműködő költsége, útmutató 3.1.2.1/d):
- Mentor foglalkoztatása (12 hónap): A rugalmas munkaszervezés adaptálást segítő belső személy, aki az elterjesztés gördülékeny menetéért felel, támogatást nyújt az átszervezéssel érintett kollégák számára.
Szervezet fejlesztési tanácsadás: a szervezeti dokumentáció elkőkészítése 5 nap
A szervezeti szabályzatok kialakítása, átalakítása: a rugalmas foglalkoztatás szabályozási rendszerének kialakítása 8 nap
A munkafolyamatok, munkakörök, munkaszervezés átalakítása, átszervezése 9 nap
A személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, kultúraváltást támogató akciók előkészítése, a mentor munkájának támogatása 10 nap
A tájékoztatók, munkaszerződések, munkaköri leírások átalakítása 9 nap
HR-tevékenységhez, szervezeti fejlesztéshez szükséges IT fejlesztésekhez 3 nap
Egyéb jogi, pénzügyi, munkaügyi tanácsadás 3 nap
A rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódóan megváltozott vezetői feladatokra való felkészítést szolgáló vezetői képzés 24 óra
A munkakörök átalakításához, rugalmas foglalkoztatási forma bevezetéséhez kapcsolódó munkavállalói képzés 24 óra
Vezetői coaching 8 nap
Vezetői workshop a tapasztalatok megosztására és a problémák kezelésére 4 alkalom
Munkavállalói workshop a tapasztalatok megosztására és a problémák kezelésére 3 alkalom
Nyilvánosság biztosítása
3 új munkatárs bére és járulékainak támogatása 6 hónapig
Eszközök beszerzése: 7 laptop


A projekt tényleges befejezési dátuma

2018. március 31.


A projekt azonosítószáma

GINOP-5.3.2-16-2016-00489


Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!